Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Babyconsulent Noord aanbiedt.

1. De overeenkomst komt tot stand nadat Babyconsulent Noord en cliënt het er samen over eens zijn dat er een begeleidingstraject wordt ingezet. Dit kan middels telefoon, WhatsApp of per email.

2. Babyconsulent Noord is verplicht tot geheimhouding tegenover derden wat betreft informatie die valt onder het beroepsgeheim. Babyconsulent Noord heeft een wettelijke plicht tot bekendmaking als dit nodig is.

3. Overdracht naar derden over de cliënt vindt alleen plaats bij toestemming van de desbetreffende cliënt.

4. De methodiek en de daarbij behorende ondersteunende documenten die ontwikkeld zijn door Babyconsulent Noord zijn en blijven eigendom van Babyconsulent Noord.

5. Het volledige cursusbedrag aangaande de cursus babymassage dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan. Zonder betaling kan er niet worden deelgenomen aan de cursus van Babyconsulent Noord.

6. De factuur aangaande een babyconsult wordt z.s.m. betaald na bezoek contant of per overschrijving. Zonder betaling volgt er geen plan van aanpak, geen volgend bezoek, geen ondersteunende documenten/materialen en geen overdracht naar o.a. JGZ en de huisarts.

7. Babyconsulent Noord kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door haar gegeven informatie en adviezen en voor de wijze waarop haar adviezen door de cliënt toegepast worden.

8. In geval van ziekte aan de kant van Babyconsulent Noord zal gestreefd worden naar vervanging door Babyconsulent Noord.

9. Annulering van een cursus babymassage is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de cursus met restitutie van het cursusgeld. Bij annulering hierna vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. De cursus kan wel op een andere datum plaatsvinden.

10. Babyconsulent Noord kan geen medische diagnoses stellen en of behandelen. In bepaalde gevallen kan Babyconsulent Noord afzien van een babymassage of een babyconsult. Babyconsulent Noord zal de cliënt dan door verwijzen naar de huisarts of een andere specialist.